GARDENFIX OÜ

Ettevõttele on väljastatud Eeskujulik Ettevõte sertifikaat.

Telefon

(+372) 50 416 65

Aadress

Tähe 131C, 51013 Tartu, Tartumaa

Tegevusala

Gar­den­fix OÜ on ellukut­su­tud sooviga paran­dada meid ümbrit­se­vat elukeskkonda. Oleme alus­tav ettevõte täis indu pakku­maks Teile uusi ideid ja teostust.

Aian­dus nõuab täielikku pühen­du­must ja igapäev­ast tööd. Aian­dus on täis kirge ja riske. Hin­nates ole­ma­sol­e­vaid tingimusi, arves­tades Teie soo­vide ja ideedega ning pari­mate või­malus­tega saavu­tame just Teile vaja­liku lahenduse.

Pakume uud­set met­allist peen­raäärist, mis muudab kau­nilt kujun­datud alad viimistle­tud tervikuks.

Meie nutikale muru– ja peen­raäärisele on võe­tud vas­tav töös­tus­di­s­ain­la­hen­duse patent.

OÜ Gar­den­fix tootearen­duse ja turun­duse pro­jekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Eeskujulik ettevõte 2019

Kontrolli teostas Freshmark OÜ erinevatest avalikest andmebaasidest. Sertifikaadi väljastamise hetkel maksevõlgnevus ja maksehäire puudus. Aruanded olid esitatud õigeaegselt.

Soovid kontrollida kas sinu ettevõte on sobilik? Võta meiega ühendust SIIT

Järjest kiirenevas elutempos otsivad kliendid ja partnerid eeskujulikke ettevõtteid, kellega teha pikaajalist koostööd.
Samas soovitakse olla kindlad, et ettevõte taust on korras, sh. nõutud maksud on makstud, ei ole võlgasid, Google otsing on positiivne jne.
Selline ettevõtete tausta kontrollimine võtab oma aja ja võib olla sõltuvalt ettevõtest nii aja kui ka töömahukas ettevõtmine.

Siin tuleb appi Sertifikaat.ee – Eeskujulik Ettevõte sertifikaat.

Freshmark OÜ uurib ettevõte tausta. Tehakse kindlaks maksuvõlgnevuste puudmine, pretensioonide ja nõuete puudumine klientide ning partnerite poolt avalikes andmebaasides. Samas selgitatakse ja analüüsitakse ka otsingumootor Google tulemused. Ettevõtte Sertifikaat tõstab usaldust Teie ettevõtte suhtes.

Kui täidetud on tingimused ja tulemused on positiivsed siis väljastatakse ettevõttele sertifikaat -Eeskujulik Ettevõte.

Sellest võidab ettevõte koheselt ja perspektiivis läbi lisanduvate partnerite ja klientide veelgi!
Kasulik ettevõtele ! Kasulik kliendile või partnerile !

Sertifikaat – Eeskujulik Ettevõte kinnitab positiivset kuvandit ettevõttest ja annab selge sõnumi ettevõtte klientidele ja partneritele, et tegemist on tugeva ja ausa Eesti ettevõttega.

Arvame ja usume, et ettevõte olles ise eeskujulik on ta eeskujuks ka teistele.

KÕIGIL ETTEVÕTETEL ON VÕIMALUS TAOTLEDA SERTIFIKAATI
Loomulikult peab ettevõte vastama tingimustele. Hoiame üheskoos Eesti ettevõtluse läbipaistva ja korralikuna. Meie makstud maksud mõjutavad terve Eesti elukeskkonda.

Tegemist on 100% Eesti inimeste ja Eesti ettevõtega.
Kasutades ja tarbides Eesti tooteid ning teenuseid lood lisandväärtust siin samas kodumaal, Eestis. Olles ise eeskujulik oled oma ettevõttega eeskujuks ka teistele.

Eeskujulik Ettevõte – Freshmark OÜ