GARDENFIX OÜ

Ettevõttele on väljastatud Eeskujulik Ettevõte sertifikaat.

Telefon

(+372) 50 416 65

E-mail

info@gardenfix.ee

Kodulehekülg

https://gardenfix.ee

Aadress

Tähe 131C, 51013 Tartu, Tartumaa

Tegevusala

Gar­den­fix OÜ on ellukut­su­tud sooviga paran­dada meid ümbrit­se­vat elukeskkonda. Oleme alus­tav ettevõte täis indu pakku­maks Teile uusi ideid ja teostust.

Aian­dus nõuab täielikku pühen­du­must ja igapäev­ast tööd. Aian­dus on täis kirge ja riske. Hin­nates ole­ma­sol­e­vaid tingimusi, arves­tades Teie soo­vide ja ideedega ning pari­mate või­malus­tega saavu­tame just Teile vaja­liku lahenduse.

Pakume uud­set met­allist peen­raäärist, mis muudab kau­nilt kujun­datud alad viimistle­tud tervikuks.

Meie nutikale muru– ja peen­raäärisele on võe­tud vas­tav töös­tus­di­s­ain­la­hen­duse patent.

OÜ Gar­den­fix tootearen­duse ja turun­duse pro­jekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Eeskujulik_Ettevõte_Sertifikaat.ee_2019

Kontrolli teostas Freshmark OÜ erinevatest avalikest andmebaasidest.
Sertifikaadi väljastamise hetkel maksevõlgnevus ja maksehäire puudus.
Aruanded olid esitatud õigeaegselt.

Soovid kontrollida kas sinu ettevõte on sobilik? Võta meiega ühendust SIIT